Sjöfarten är en förutsättning för hela Almedalsveckan


Turtätheten till Gotland är nu på max när semestertiderna börjat och transporter och logistik är ju även en förutsättning för Almedalsveckan att kunna äga rum. Transportföretagen och Sjöfartsverket arrangerade därför seminariet "Hur löser vi kompetensbristen inom sjöfartsbranschen för att lyfta sjöfartsbranschens kompetensförsörjning", där infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade.

Inom sjöfarten finns jobben men det gäller att få fler att söka sig till branschen. Ett sjunkande söktryck till utbildningarna, pensionsavgångar och en växande bransch innebär stora utmaningar för sjöfarten. Eftersom sjöfarten är en förutsättning för både samhälle och näringsliv handlar kompetensbristens påverkan egentligen inte bara om sjöfarten utan om andra branscher med, något infrastrukturminister Tomas Eneroth tog upp.

En hållbar sjöfart är tillsammans med hela transportsystemet avgörande för den fossilfria välfärdsnation vi är på väg emot att bli men en hållbar sjöfart förutsätter även en hållbar kompetensförsörjning. Därför är det viktigt med både nationella och regionala resurser och strategier.

För att skapa dialog i ett mindre, regionalt sammanhang arrangerade Transportföretagen även en frukostträff i Svenskt Näringslivs lokaler i Visby. Medverkade gjorde bland annat Destination Gotland som ett lokalt rederi men även flera från branschen tillsammans med Arbetsförmedlingen, politiker och skola. Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen gav en inledande presentation om rekryteringsbehovet inom sjöfarten och Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare på Transportföretagen, modererade morgonens möte. Branschen fick ge sin syn på frågan och diskussioner tog sedan vid.

Vi kan helt klart konstatera att frågan om sjöfartens kompetensförsörjning ligger högt på agendan både för bransch och sakta men säkert hos beslutsfattarna där den utan tvekan väcker ett allt mer ökat engagemang. Vårt medskick är nu ökade resurser för utbildningar som leder till arbete inom sjöfarten och en uppmuntran till företag i branschen att engagera sig i utbildningsfrågor. Bland annat genom att erbjuda praktikplatser.

Trevlig sommar! (Caj Luoma)