Skriande brist på yrkesförare


Transporterna är en förutsättning för att samhället ska fungera. Men just nu utmanas transportbranschen av en kompetenskris för det saknas både förare och mekaniker till branschens alla yrken.

Läs artikeln som publicerades i UNT den 22/4-18 här.

Det kan komma att påverka vår vardag med till exempel bussar som inte kommer eller mjölk som saknas i butikshyllorna men även hela näringslivet kan drabbas med förlorade jobb som följd, såväl i Uppsala som i hela landet.

Därför är Yrkes-SM, som i dagarna arrangeras i Uppsala, ett viktigt evenemang där branschen har möjlighet att inspirera ungdomar och skolelever till jobb inom moderna, teknikutvecklade framtidsyrken.

Näringslivet och människors vardag i Uppsala kan komma att drabbas till följd av kompetensbristen och runt om i landet kan cirka 40 000 jobb gå förlorade inom transportbranschen inom en dryg tioårsperiod om relevanta åtgärder inte sätts in, enligt en rapport Transportföretagen har tagit fram med hjälp av HUI Research.

Varför behöver transportbranschen anställa så många? En hel del går i pension och allt färre unga har körkort. Men framförallt går färre elever på gymnasiernas fordons- och transportprogram. Till det kommer att behovet av transporter växer. Sveriges befolkning ökar och för att möta en ökad efterfrågan när det gäller transporter måste fler anställas.

Statistik från Skolverket visar visserligen att intresset för branschens gymnasiala utbildningar har ökat. Men det räcker inte.

Uppgången måste fortsätta. Det är nödvändigt att utbildningarnas kvalitet stärks så att fler vill söka till dem, och de kunskaper och färdigheter branschens företag letar efter måste matchas bättre.

Här fyller yrkestävlingar som Yrkes-SM, EM och VM, en viktig funktion med att visa branschens yrken. Tävlingarna skapar en plattform för värdefulla möten mellan politiska beslutsfattare, bransch och skola. Det är möten som skapar ökad förståelse för yrkesutbildningar i allmänhet och transportbranschens behov i synnerhet. I förlängningen är vår förhoppning att det innebär politiska beslut som såväl stärker utbildningskvaliteten som bidrar till ökad attraktivitet kopplat till gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Sist men inte minst ger tävlingar som Yrkes-SM skolelever möjlighet att inspireras inför kommande gymnasieval.

För att stärka transportnäringens kompetensförsörjning anser vi att yrkeslärarna måste få mer relevant fortbildning och eleverna utrustning som motsvarar teknikutvecklingen, till exempel nyare maskiner och modernare fordon.

För att det ska bli verklighet krävs att transportbranschen, skolan och beslutsfattare på såväl nationell som regional nivå jobbar tillsammans. Regeringen har kommit med många bra förslag som att utöka platserna på yrkeshögskolan och med kvalitetshöjande satsningar på gymnasieskolans fordonsutbildningar.

Men det behövs fler initiativ och det krävs långsiktighet. Regeringens förslag att det ska gå att få CSN-lån för körkortsutbildning är välkommet, men det bör utvidgas till att omfatta C- och D-körkort för tung lastbil och buss. Vi hävdar även att gymnasieelever borde erbjudas körkortsutbildning inom skolans ram. Körkort är inte bara en inträdesbiljett till de yrken som finns inom transportbranschen utan också till arbetsmarknaden i stort.

I dag är dialogen mellan skola, transportföretag och politiker inte sällan beroende av eldsjälar på företagen eller lärare som drivs av ett eget engagemang.

Men arbetet med att finna personal med rätt utbildning är beroende av en fungerande och långsiktig – inte personberoende – samverkan mellan skola och företag. För att åstadkomma det måste det finnas regionala stödstrukturer, där företag, skola och beslutsfattare samverkar på ett mer organiserat sätt. Det skulle definitivt bidra till att öka utbildningarnas kvalitet.

Om företagen inte lyckas anställa den personal som behövs drabbas vår vardag och hela näringslivet. Därför är ett långsiktigt arbete och löpande offentliga satsningar på transportbranschens utbildningar viktiga. Vi finns på plats under Yrkes-SM och ses gärna för att diskutera frågan. Utan transporter stannar samhället och Uppsala.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen