Stopp i arbetsmarknads- utbildningarna får allvarliga konsekvenser för transportnäringen


Arbetsmarknadsutbildningarna har stoppats i väntan på en rättslig prövning av Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildningar riktade mot transportnäringen. Stoppet medför allvarliga konsekvenser för transportnäringen.

Det pågår en rättslig prövning av Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildningar riktade mot transportnäringen. Resultatet är ett stopp i avvaktan på att prövningen avklarats. Detta medför allvarliga konsekvenser för transportnäringen.

Arbetsmarknadsutbildningar samt övriga vuxenutbildningar tillgodoser i dag nästan 30 procent av transportnäringens behov när det gäller yrkesförare, vilket är en nästan lika stor andel av efterfrågan som gymnasieskolan tillgodoser.

– En av transportnäringens absolut största utmaningar är att hitta kompetent personal. Arbetsmarknadsutbildningarna fyller en mycket stor och viktig kvot av det nuvarande personalinflödet. Därför är det av största vikt för transportnäringen att arbetsmarknadsutbildningarna i Arbetsförmedlingens regi återupptas så snart som möjligt, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

– Ett stopp i arbetsmarknadsutbildningarna får stora konsekvenser; att transporter inte blir utförda, att övertidsuttaget bland de befintliga anställda kommer att öka, samt att verksamheterna helt enkelt inte kan utvecklas, säger Caj Luoma.

Transportföretagen efterlyser en skyndsam lösning på den rådande situationen och deltar gärna i en sådan dialog.

– Alla möjliga alternativ måste diskuteras och prövas i avvaktan på att den rättsliga prövningen avslutas, avslutar Caj Luoma.

SVT rapporterar 2016-11-28 om att bristen på bussförare blir värre.