Tillväxtrapport bekräftar rekryteringsbehov


Kompetensförsörjning är ett av företagens största hinder till att kunna växa och utvecklas enligt en ny rapport från Tillväxtverket. Transportbranschen är en av de branscher där bristen på möjlighet till kompetensförsörjning är påtaglig.

Tillväxtverket har idag presenterat rapporten ”Företagens villkor och verklighet 2017”. Rapporten visar att majoriteten företag runtom i landet vill kunna växa men att många har svårt att hitta rätt kompetens.

Enligt rapporten ser vart fjärde företag kompetensförsörjningen som ett hinder. Rekryteringsproblemet visar sig vara mycket stort även på orter med hög arbetslöshet. Byggbranschen visar sig uppleva kompetensförsörjning som det största hindret för tillväxt, tätt följd av transportbranschen där 34 procent av företagen har angett kompetensförsörjningen som det största hindret.

”Rapporten bekräftar den vardag företagen inom transportbranschen verkar i. På Transportföretagen arbetar vi prioriterat med kompetensförsörjningsfrågan. Vi för en nära och aktiv dialog och leder olika former av samarbeten mellan företagen, politiker, beslutsfattare och skola för att kunna förbättra företagens möjlighet att kunna rekrytera”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Läs Tillväxtverkets rapport här