Transportföretagen diskuterar kompetensförsörjning med regeringen


Gymnasieutredningen, Yrkesvux och behovet av att öka kvaliteten på och antalet sökande till yrkesutbildningarna var i fokus när Transportföretagen träffade närings-, utbildnings-, och arbetsmarknadsdepartementet vid ett dialogforum.

Efter ett initiativ av Transportföretagen bjöd statssekreterare Irene Wennemo vid arbetsmarknadsdepartementet in till dialog om transportnäringens kompetensförsörjning. Förutom Irene Wennemo och en rad tjänstemän deltog även Erik Nilsson, statssekreterare vid utbildningsdepartementet samt Mattias Landgren, statssekreterare vid näringsdepartementet.

– Det är mycket glädjande att regeringen har hörsammat vår önskan om en dialog om transportnäringens kompetensförsörjningsbehov. Flera företag har i dag svårt att anställa i den utsträckning de önskar. Ett behov som har ökat de senaste åren, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad, Transportföretagen.

Vid mötet diskuterades bland annat den kommande reformen av gymnasieskolan, vikten av att fler ungdomar väljer yrkesutbildningar, behovet av kvalitet och genomströmning i arbetsmarknadsutbildningarna samt regeringens satsning på yrkesvux.

– Av flera frågor kan jag nämna diskussionen om vikten av att stärka utbildningskvaliteten i utbildningssystemet – inte minst gäller det lärarnas kompetensutveckling. Även säkerställande av att det finns en långsiktig samverkan mellan skola och bransch var en viktig punkt på agendan, säger Caj Luoma.

Irene Wennemo var enligt egen utsago mycket nöjd med mötet och har lovat återkomma i de frågor som diskuterades under mötet. Transportföretagen följer naturligtvis frågan framöver.

På bilden från vänster: Irene Wennemo, Caj Luoma och Erik Nilsson.