Transportföretagen och Försvarsmakten i samarbete om kompetensförsörjningen


Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för varje professionell organisation. Som ett led i arbetet att lösa kompetens- och personalförsörjningen för transportnäringen och Försvarsmakten har Mattias Dahl, vd Transportföretagen, och Micael Bydén, ÖB, skrivit på en avsiktsförklaring om ett övergripande samarbete.

Utan transporter stannar Sverige. Transportnäringen är i stort behov av personal och därför är det vitalt att kompetensförsörjningen stärks i hela landet. Samarbete med Försvarsmakten kan vara ett steg på vägen för att lösa kompetensförsörjningsfrågan.

– Inom loppet av en tioårsperiod kommer 40 000 jobb att gå förlorade inom transportnäringen om inte viktiga politiska satsningar görs. Det handlar bland annat om att få fler yrkesförare och mekaniker till transportnäringen. Försvarsmakten har liknande utmaningar. Det är vår förhoppning att vi, genom denna avsiktsförklaring, ska kunna lösa våra utmaningar gemensamt, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

– Samarbetet med Transportföretagen ger oss nu möjlighet att attrahera och rekrytera fler tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som kan ha sin karriär inom transportbranschen parallellt med sitt engagemang i Försvarsmakten, säger Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.

– Transporter är en förutsättning för en fungerande vardag samt har betydelse för andra näringar i Sverige och därmed för jobbskapande och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi. I väntan på de nödvändiga politiska besluten vill Transportföretagen hitta samarbeten som gynnar både våra medlemmar och Försvarsmakten, avslutar Mattias Dahl.

 

För mer information, kontakta:

Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen

072-214 82 89 eller shashika.sellgren@transportforetagen.se