Transportstyrelsen ni ska hjälpa- inte stjälpa!


Transportstyrelsen vill nu stoppa landets transportelever från att övningsköra under sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen – eftersom de saknar yrkeskompetensbevis. Fack och arbetsgivare skriver tillsammans och varnar för förödande konsekvenser.

För oss i branschen är det förvånande att Transportstyrelsen på oklara grunder vill stoppa ett så väl fungerande upplägg.

https://www.svd.se/transportstyrelsen-ni-ska-hjalpa–inte-stjalpa/i/senaste