Upphandling av arbetsmarknadsutbildningar måste göras om


Arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi är viktiga för transportnäringens kompetensförsörjning. Sedan månader tillbaka är alla arbetsmarknadsutbildningar riktade mot transportnäringen stoppade i avvaktan på en rättslig prövning. I fredags kom Kammarrättens domar i de två aktuella rättsfallen och där slås det fast att upphandlingen måste göras om!

Som Transportföretagen tidigare har rapporterat är det sedan månader tillbaka stopp i alla arbetsmarknadsutbildningar mot transportnäringen. Stoppet gäller i avvaktan på en rättslig prövning av Arbetsförmedlingens upphandling. I fredags kom Kammarrättens domar i de aktuella målen. Kammarrätten kommer fram till att upphandlingen strider mot principerna om likabehandling och transparens och därför ska göras om.

– En upphandling som måste göras om tar månader i anspråk. Och det är tid som inte finns för många transportföretag som söker yrkesförare, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen.

– Effekten av ett långt stopp i arbetsmarknadsutbildningarna riktade mot transportnäringen är att företagens svårigheter att bemanna sina verksamheter ökar! Vi arbetar intensivt med att hitta alternativ i sammanhanget, säger Caj Luoma.

Kontakta Caj Luoma, caj.luoma@transportforetagen.se eller 0730-44 71 56 för mer information.

Läs Kammarrättens domar