Välkommet besked från Moderaterna om rutavdrag för fortbildning


Moderaterna har den 1 juni i Dagens Nyheter aviserat om avdragsrätt för företag som köper utbildningar till sina anställda. Transportföretagen, tillsammans med Visita, har under de senaste åren arbetat för ett så kallat kompetens-rutavdrag, KRUT, och välkomnar beskedet.

Utan transporter stannar samhället. Kompetensförsörjningen är en av Transportföretagens viktigaste frågor och utmaningar. Inom loppet av en tioårsperiod kan 40 000 jobb gå förlorade om transportföretagen inte hittar rätt personal.

–  Kunskap är något som behöver uppdateras och ackumuleras under hela arbetslivet. Exempelvis påverkar digitaliseringen kompetensbehovet inom transportbranschen och i ett läge där branschen skriker efter kompetens är ett rutavdrag för fortbildning ett viktigt instrument i arbetet med att lösa kompetensförsörjningsfrågan, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Genom avdrag för fortbildning blir det lättare för framförallt små och medelstora företag, med små resurser, att fortsätta växa och ge sin befintliga personal, och framtida rekryteringar, möjlighet att uppdatera sin kompetens regelbundet.

– Matchningen har länge varit ett problem inom transportnäringen. Ett rutavdrag för fortbildning av personal vore en del av lösningen på kompetensförsörjningsutmaningen. Därför är dagens besked från Moderaterna välkommet, avslutar Caj Luoma.

 

Läs Moderaternas artikel i Dagens Nyheter här.