Välkommet besked om nytt transportprogram i Uppsala


Uppsala kommun kommer till hösten 2019 att återinföra fordons- och transportprogrammets inriktning transport, på Uppsala yrkesgymnasium. Transportföretagen välkomnar beskedet.

Enligt Transportföretagens branschrapport ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning” efterfrågas mellan 4 000 och 6 000 yrkesförare per år.

– Transportnäringen är i stort behov av yrkesförare. Därför är det glädjande att Uppsala kommun nu väljer att återinföra fordons- och transportprogrammets inriktning transport, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Det räcker dock inte enbart med fler utbildningsplatser – de behöver också fyllas. Det är för få unga idag som väljer yrkesutbildningar och därför behöver ungas intresse för yrkena öka.

– Kvalitet driver rekrytering. Därför är det viktigt att utbildningarna som finns eller som startas upp håller en god standard så att elever attraheras av utbildningen. Här är det viktigt att skolan, branschen och företagen samverkar, avslutar Caj Luoma.