Välkommet besked om ytterligare 30 miljoner kronor till yrkesförarutbildning


Glädjebesked för transportbranschen då regeringen beviljat 30 miljoner kronor till utbildning av yrkesförare. Eftersom bristen på yrkesförare är skriande stor är satsningen mycket välkommen framhåller Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Varje år uppgår behovet av yrkesförare till cirka 7 000 personer. Tillskottet om 30 miljoner kronor till yrkesförarutbildningen kommer att bidra till tillgodose bristen.

– Det är ett välkommet besked att regeringen har öronmärkt ytterligare pengar för att tillgodose transportnäringens akuta behov av yrkesförare, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjningen, Transportföretagen.

Inom transportbranschen saknas det förare. Människors vardag påverkas när bussen inte kommer, ifall varor saknas på butikshyllorna eller ifall varan man har beställt på nätet inte levereras. Hela näringslivet påverkas också med förlorade jobb som följd.

– Utan transporter stannar samhället. Vårt rekryteringsbehov är stort och genom statsbidraget kan fler utbildningsplatser skapas, vilket på sikt leder till fler yrkesförare. Det är glädjande att regeringen har lyssnat in branschens behov och detta är ett steg i rätt riktning i syfte att få bukt med problemet, avslutar Caj Luoma.

Fakta

  • Cirka 40 000 jobb gå förlorade inom transportbranschen inom en dryg tioårsperiod om relevanta åtgärder inte sätts in, enligt en rapport Transportföretagen har tagit fram med hjälp av HUI Research.
  • Ansökan om statsbidrag för yrkesförarutbildningar 2018 översteg avsatt budget. Regeringen utökade stadsbidraget med ytterligare 30 miljoner kronor.
  • Bidraget ska gå till att finansiera yrkesförarutbildning inom gymnasial vuxenutbildning.

För mer information kontakta Shashika Sellgren på 08-762 71 77 eller shashika.sellgren@transportforetagen.se