Välkommet CSN-besked bör omfatta C- och D-behörighet


Gårdagens regeringsbesked om möjligheten att ta körkort med CSN-lån är mycket bra för vår bransch men bör även omfatta C- och D-behörighet.

Transportbranschen har stora rekryteringsbehov och körkort är ett nödvändigt första steg mot branschens jobb. Men Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen är inte enbart glad över beskedet.

”Vi välkomnar beskedet om CSN-lån för körkort men hade gärna önskat att det även omfattat C- och D-behörighet. För att transportbranschen ska kunna möta det omfattande rekryteringsbehov som råder behöver fler få möjlighet att ta relevant körkort”.