Våra företag drabbas när yrkesämnen plockas bort


Idag skriver Transportföretagens chef för utbildning och arbetsmarknad, Caj Luoma tillsammans med flertalet kollegor i Dagens Samhälle, om Gymnasieutredningens slutsatser.

– Gymnasieutredningen är sedan några veckor ute på remiss. Flera förslag berör direkt yrkesutbildningarna och därmed våra företags kompetensförsörjning. Utredaren har gjort ett gott jobb, men direktiven har i flera fall varit både för snäva och haft fel fokus. Vi är därför väldigt oroade över förslaget och risken är att eleverna står sämre rustade för att skaffa sig sitt första jobb samt utvecklas i sitt yrkesliv. Att nästan samtliga branschorganisationer saknas på remisslistan spär på vår oro ytterligare, säger Caj Luoma, chef för utbildning och arbetsmarknad på Transportföretagen.

Det som oroar oss mest är Gymnasieutredningens förslag att teoretiska ämnen läggs in på bekostnad av yrkesämnen samt att gymnasiearbetet, som ska visa att eleverna är förberedda för den valda yrkesutgången, föreslås bli poänglöst. En enkel lösning är istället att utöka yrkesprogrammen till 2800 poäng. På så sätt får eleven välja om han eller hon vill läsa till grundläggande högskolebehörighet eller fler yrkeskurser. Vi ser gärna att elever läser den svenska och engelska som krävs för högskolebehörighet. Inte primärt för behörighetens skull, utan för att de här ämnena är viktiga för elevernas framtid. Däremot vill vi inte att de går ut över elevernas möjlighet att läsa tillräckligt med yrkeskurser. Företagen behöver yrkesskickliga personer, inte någon som nästan är svetsare, kock, snickare, elektriker, chaufför, osv.

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle 2016-12-21