”Vi vill uppmuntra kreativitet och entreprenörskap”


Som VD för Transportföretagen, arbetar Mattias Dahl aktivt för att skapa goda förutsättningar för transportsektorn. Utmaningarna är många men drivkrafterna desto större.
– Vi vill bryta den negativa utvecklingen - de faktorer som försvårar för entreprenörers och företagares villkor, säger Mattias.

Fakta:

Namn: Mattias Dahl, VD Transportföretagen

Bakgrund: Klassisk juristbakgrund. Tidigare arbetat vid bland annat Mannheimer Swartling, Sveriges byggindustrier och Svensk handel. Utvecklat ett starkt intresse för ledarskap längs vägen.

Mattias motiveras av ett nära samarbete med företagare och vill aktivt arbeta för att förbättra deras villkor.

– Vårt samhälle är i mångt och mycket uppbyggt tack vare en stark entreprenörsanda. Transportföretagen har en bred agenda och vi arbetar aktivt med till exempel klimatfrågan och teknikutvecklingen inom branschen. I och med att transportsektorn är i centrum för politiken är det en spännande bransch att verka inom. Alla har egentligen en relation till transporter, det berör så många människor på olika vis och spänner över många områden, som flyg, buss eller taxi.

Transportsektorn står inför olika utmaningar. Rent externt menar Mattias, att de är kopplade till företagens villkor. Att Transportföretagen behöver arbeta för att vända politikens angreppssätt.

– Det finns en alltför stor lust hos politiker att reglera transportsektorn med lagar och regler. Vi tycker det är viktigt att istället uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap. Satsar du som företagare på till exempel miljödrivmedel ska du belönas, inte straffas!  Ser vi till utmaningar internt handlar det om att anpassa vår situation efter morgondagens förutsättningar. Vi måste utvecklas hela tiden och här har vi en spännande resa framför oss.

Transportföretagen arbetar aktivt med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Dels på egen hand men även tillsammans med andra arbetsgivarförbund inom ramen för Svenskt Näringsliv.

– Vi vill ligga på en topp tre-ranking i Sverige, vad gäller kompetensförsörjning. Transportföretagen har länge arbetat med den här frågan så vi är väl rustade för de stora utmaningar som ligger framför oss. Det finns många lösningar och varianter för rekrytering av ny arbetskraft inom transportsektorn, säger Mattias och fortsätter:

– Arbetsförmedlingen sväljer årligen 80 miljarder skattefinansierat medel och få är nöjda med vad de åstadkommer. Vi på Transportföretagen menar att Input och Output inte är tillfredsställande i dagsläget, och vi vill se mer av ett lokalt nära samarbete. Privata entreprenörer behöver lättare kunna ta sig in på marknaden och vi ser även att utbildningsväsendet behöver anpassas efter arbetsmarknaden. Yrkesutbildningarna bör vara relevanta och staten ska tillhandahålla utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknaden behov.

Läs mer: Hur vill Caj Luoma, chef för Transportföretagens avdelning ”Utbildning och Arbetsmarknad”, göra transportsektorn glödhet på arbetsmarknaden igen?