Viktigt att utbilda för transportnäringen


Samtidigt som behovet av transporter växer, ökar efterfrågan på kompetens. För Gotlands del kan bristen på förare inom såväl gods- som persontransporter, sjömän och mekaniker få konsekvenser för både näringsliv och samhälle. Därför behöver Gotland utbildningar som svarar mot behoven i transportnäringen.

Debattartikeln publicerades under Almedalsveckan i Gotlands Allehanda 

Transporterna är samhällets blodomlopp och en förutsättning för Gotland. Utan förbindelser regionalt såväl som ut mot fastlandet och världen, skulle Gotland stanna av. Vi kan samtidigt berätta att transportföretagen på ön har en mycket tuff utmaning med att finna personal.

En viktig förutsättning är att fler hittar till transportnäringen. Vi behöver därför bli bättre på att berätta om branschen och att den har genomgått en stor förändring inom teknikområdet som bland annat innebär mer varierade arbetsuppgifter och moderna arbetsmiljöer. Vi behöver också nå ut om goda jobbmöjligheter. Efter en avslutad transportrelaterad utbildning får du i princip jobb direkt. Digitalisering och självstyrning innebär inte att färre kommer att behövas till transportnäringen. Däremot kommer yrkena delvis att förändras. Och med förändringar kommer nya möjligheter – till exempel att kunna utvecklas inom sin egen yrkesroll.

Men framförallt behövs utbildningar. Gotland saknar just nu ett transportprogram på gymnasial nivå. Det gotländska näringslivet förutsätter en transportbransch som kan utvecklas. Transportföretagen på Gotland behöver därför en gymnasial utbildning som leder till arbete. Vi tror på en nära samverkan och dialog mellan politiska beslutsfattare, bransch och skola. På så vis skapas förutsättningar för kvalitet vilket i sin tur skapar attraktionskraft. På sikt innebär det att fler vill söka utbildningarna och att utbildningarna motsvarar de kunskaper företagen efterfrågar. Via en konstruktiv och långsiktig dialog med politiken är vi övertygade om att vi gemensamt kan skapa ett intresse bland ungdomar för en transportutbildning. På motsvarande sätt behöver vi med gemensamma krafter säkerställa att sjöfartsgymnasiet på Gotland, som haft motvind under senare år, får upp ett starkare söktryck.

Utbildning är en investering som ger mångfaldigt tillbaka. Från ett regionalt perspektiv borde det alltså vara angeläget att erbjuda utbildningar som leder direkt till arbete. Vi är övertygade om att vi gemensamt med regionala beslutsfattare kan skapa bättre förutsättningar för att tillfredsställa transportnäringens behov av personal och samtidigt stärka sysselsättningen i regionen. En hållbar transportnäring handlar även om kompetensförsörjning.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen
Kirsten Åkerman, Regionchef Gotland, Svenskt Näringsliv