VM mer än medaljer


Yrkes-VM är nu i full gång och kampen om medalj är stenhård. Men det handlar inte bara om medaljer utan om så mycket mer. Framförallt är det en fantastisk möjlighet för ungdomar att få visa upp sin yrkesskicklighet och att få knyta värdefulla kontakter.

Anna Ekström Yrkes-VM

Yrkes-VM arrangeras vartannat år av organisationen WorldSkills med syfte att höja kvaliteten, statusen och intresset för yrkesutbildningarna. I år äger VM rum i Abu Dhabi. För att få tävla i Yrkes-VM krävs att man har tävlat och segrat i SM och för vissa yrken även i EM. I år tävlar flygtekniker, personbilsmekaniker, bilskadereparatör och fordonslackerare inom transportyrkena. Transportföretagen finns på plats för att stötta dem. Johanna Dahlqvist, branschutvecklare på Transportföretagen ser ungdomarna som fantastiska ambassadörer för sina yrken och för branschen och hon framhåller vikten av yrkestävlingarna.

”Yrkestävlingarna är mycket värdefulla ur flera aspekter. De ger möjlighet att lyfta, stärka och marknadsföra vår bransch genom att visa upp vilka spännande yrken den erbjuder. De ger även ungdomarna möjlighet att sträva efter yrkesskicklighet och att knyta värdefulla kontakter utanför hemmaplan.”

I samband med WorldSkills arrangeras även träffar mellan bransch, skola och politiker. Idag har Transportföretagen haft möjlighet att få träffa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som för ett mindre sällskap har berättat om regeringens satsningar på yrkesutbildningar. Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen var på plats.

”Det är mycket värdefullt att få samtala med politikerna på nära håll för att kunna ge dem vår syn på förslag och åtgärder, och den möjligheten gavs vi idag i samband med Yrkes-VM då vi träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Vi är mycket positiva till att regeringen satsar på gymnasieskolans yrkesutbildningar och på yrkesvux. För vår bransch är det helt enkelt avgörande, rekryteringsbehovet är skrikande stort och det kan komma att påverka hela näringslivet.”