Yrkeskurserna i gymnasiet måste värnas


Vi är mycket oroliga över att regeringen nu överväger att skära ner på yrkeskurserna på gymnasieskolans yrkesprogram. En sådan manöver kommer att försvåra företagens rekrytering ytterligare, skriver representanter för flera olika arbetsgivarorganisationer.

I slutet av april redovisade näringslivets forskningsinstitut – Ratio – resultatet av fem års forskning kring kompetens för tillväxt. Slutsatserna från forskningen är tydliga:

• kompetensbrist och matchningsproblem är företagens största tillväxthinder,

• kvalitet, effektivitet och relevansen för gymnasieskolans yrkesprogram måste stärkas,

• arbetsgivares medverkan och delaktighet i utformningen, och genomförandet av gymnasieskolans utbildningar måste öka.
Av Svenskt Näringslivs stora rekryteringsenkät följer vidare att vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Vi vet alltså att företagen har svårt att rekrytera de personer som de behöver för att växa, utvecklas och skapa nya jobb.