Transportföretagen diskuterar mobilitetspaketet med Violeta Bulc


Transportföretagens EU-expert och EESK-medlem Stefan Back diskuterade i förra veckan EU:s mobilitetspaket med transportkommissionär Violeta Bulc vid möte i Bryssel.

Transportkommissionären Violeta Bulc besökte 20 september ett plenarmöte vid Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén i Bryssel, och debatterade aktuella transportpolitiska frågor, framför allt ”mobilitetspaketen” med förslag för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, samt den föreslagna budgeten för investeringar i transporter inom EU.

Transportföretagens medlem i EESK Stefan Back var en av dem som fick chansen att diskutera med henne. Han tog bland annat upp behovet av kontrollerbara sociala regler på transportmarknaden, behovet av nya koldioxidstandarder för både lätta och tunga fordon samt ett snabbt införande av de förslag som Kommissionen lagt om ökad användning av digital teknik, både för ökad trafiksäkerhet och för informationsöverföring i hamnar och för fraktdokument.