Transportpolitisk överenskommelse oroande!


Vi är oroade över att flera långtgående förslag på transportområdet aviseras i S+C+L+MP överenskommelsen utan konsekvensanalyser eller tydlighet vad som avses.

Vad menas med en kraftfull skatteväxling på minst 15 mdr kr? Hur mycket av detta ska tas ut som höjda drivmedelsskatter? Räkneexempel: Om hela skatteökningen lades på bensin handlar det om ca 5 kr/l.

Det aviseras en skärpt reduktionsplikt för drivmedel. Hur mycket ska detta höja drivmedelspriserna? Sverige förbrukar idag ca 30 procent av världens HVO genom massiv import – är det rimligt på lång sikt?

Från år 2030 ska bensin- och dieselbilar inte få säljas. Men biodrivmedelsbilar är ju exakt samma fordon – får de säljas? Kommer det att finnas elbilar till rimliga priser som klarar behoven i t ex Norrbottens inland. Vad gäller annars?

Det aviseras ett skärpt bonus-malus system. Hur mycket dyrare ska det bli för den som t ex behöver en dieseldriven fyrhjulsdriven bil med hög markfrigång – vilket är många på landsbygden. Hur stora extraskatter ska det bli på hantverksbilar?

Det aviseras ofinansierade järnvägssatsningar på några hundra miljarder kr. Ska det finansieras genom neddragningar på väginvesteringar? Ca 85 procent av all trafik sker på vägarna. Om inte – hur då?

Vad betyder ett nytt miljöstyrande system för godstransporter? Kilometerskatt? Ovanpå eller istället för de stigande drivmedelsskatterna?

Ska den reala indexeringen av drivmedelsskatter återinföras?

Det aviseras krav på ökad andel förnybara bränslen för flyget, miljödifferentierade start- och landningsavgifter och återinförd flygskatt. Hur mycket stiger kostnaderna? Hur påverkas inrikesflyget till norra Sverige?

Principiellt är vi inte emot många av de åtgärder som diskuteras. Men det beror på hur de införs, med vilka belopp och hur andra skatter samtidigt sänks. Tillsammans skulle dessa åtgärder kunna bli mycket negativa för möjligheterna att bo och driva företag utanför storstäderna. Men det kanske inte är så det menas? Har inte det blivit bakvänt när det först görs politiska uppgörelser om vad som ska göras och sedan in efterhand ska utredas vilka konsekvenser det kan få?