#Älskadestad – ett transportsmart föredöme


Behov och efterfrågan ledde till ett lyckat, branschöverskridande samarbetsprojekt mellan Ragn-Sells, Bring och Vasakronan i Stockholms city. Samarbetet, kallat Älskade stad, har fångat möjligheten att fylla tomma transporter och ta till vara på överblivna material. Det går helt i linje med vad ett transportsmart samhälle efterfrågar.

Projektet, som är helt självfinansierat har sedan det startade 2010 en nära dialog med Stockholms stad. Tillsammans har Ragn-Sells, Bring och Vasakronan hittat en unik, hållbar modell för att verka för en hållbar och framkomlig stad. I takt med att Stockholm växer måste ökade godsvolymer kunna hanteras på ett transportsmart sätt.

Såhär fungerar det: Bring levererar gods till en samlastningsterminal i Stockholms city. Ragn-Sells tar emot och lastar om godset till ett eldrivet fordon. Godset levereras till mottagarna (butiker och kontor). I samband med leveransen hämtas återvinningsmaterial, till exempel kartong, papper och trä samt returgods. Detta tas tillbaka till terminalen och samlastas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden.

”Älskade stad är ett positivt föredöme som vi hoppas att fler städer och företag kan inspireras av och ta efter. Det går helt i linje med vad Transportföretagen verkar för, det transportsmarta samhället”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

#Älskadestad