Bälten i buss fokusfråga på möte med infrastrukturministern


– Vi vet att teknikutveckling är viktig för att höja trafiksäkerheten men vi olika aktörer kan också göra saker tillsammans i det korta perspektivet för att få fler att använda bälten i buss och höja trafiksäkerheten, sa infrastrukturminister Anna Johansson när hon på tisdagen den 11 april kallade aktörer i och runt bussbranschen till ett möte. Mötet ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg där samtidigt Socialdemokraternas kongress pågick.

Anna Johansson var noga med att påpeka att mötets syfte inte på något sätt var att diskutera eller spekulera i den tragiska trafikolyckan med en buss utanför Sveg den 9 april.

-Jag uppfattade att infrastrukturministern har en genuin vilja att arbeta för ökad trafiksäkerhet med buss, med fokus på ökad bältesanvändning. Hon var också noga med att påpeka att buss redan idag är ett mycket säkert färdmedel. Och vi vill ju att ännu fler ska ta bussen istället för den egna bilen, sa Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag som deltog på mötet. Bland övriga inbjudna fanns representanter för Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, NTF, fackliga organisationer, busstillverkare och forskningsinstitutioner. Däremot saknades företrädare för offentliga beställare av kollektivtrafik. De var inbjudna men hade inte haft möjlighet att komma.

Alla deltagare fick möjlighet att presentera hur de arbetar med frågan om bältesanvändning i buss och hur de kan bidra framöver. Anna Grönlund framförde att branschens företag redan idag är noga med att följa lagen och informera sina resenärer om att när bälten finns ska de användas. Hon betonade också att medlemmarna i Sveriges Bussföretag är djupt engagerade i trafiksäkerhetsfrågor och arbetar för att bussen fortsatt ska vara det säkraste fordonet på väg. Samtidigt behöver företagen hjälp. En gemensam och kraftfull kommunikation kring vikten av att använda bälten i buss kan vara en väg. En säker infrastruktur, samverkan med offentliga beställare och dialog kring trafiksäkerhetsfrågor med företrädare för de som bokar resor med beställningstrafik med buss, till exempel idrottsrörelsen, är också viktigt.

Anna Johansson ska nu summera mötets diskussioner och lovade återkomma till alla aktörer med förslag. Sveriges Bussföretag har en kontinuerlig kontakt.