Bilen måste inkluderas i samhällsplaneringen


Transportföretagen har tillsammans med BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund låtit SKOP genomföra en undersökning om svenskarna och bilen. Bakgrunden är den stora dominans som vägtrafiken har i det svenska transportsystemet.

Hela 87 procent av allt resande sker på väg och 77 procent sker med egen bil. Ca 85 procent av alla inrikes godstransporter sker enbart på väg.

-Undersökningen visar på betydelsen av att inkludera bilen på ett korrekt sätt i samhällsplaneringen eftersom vägtrafiken är så viktig och uppskattad av medborgarna, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

-Vi ser att vägtrafiken ökar och nybilsförsäljningen slår nya rekord samtidigt som vägtrafiken blir allt grönare och säkrare.  God framkomlighet och bra parkeringslösningar värderas högt av medborgarna. Viktiga infrastrukturprojekt som en komplett ringled runt Stockholm måste prioriteras, säger Ulf Perbo.

Intressanta resultat från undersökningen visar att:

  • 85 procent har minst en bil i hushållet. Utanför storstadsområdena har över 90 procent av hushållen en bil. Över hälften av svenskarna bor i småhus och har minst två bilar.
  • En stor majoritet uppger att deras levnadsstandard skulle försämras utan bil. Särskilt viktig är bilen för ärende som fritidsaktiviteter och att handla där mellan 60 och 70 procent uppger att de skulle få problem utan bilen.
  • 79 procent anser att parkering nära bostaden är viktigt och 86 procent att det är viktigt nära affärer och annan service.
  • Att ha busstrafik nära bostaden anser 70 procent vara viktigt.
  • 67 procent är negativa till höjda skatter på drivmedel och 59 procent är negativa till en kilometerskatt på lastbilar.

För mer information kontakta Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen, 08-7627127 eller ulf.perbo@transportforetagen.se