Bilen viktigaste transportmedlet för sommarsvensken


Under sommarhalvåret förändras svenskarnas transportbehov. Framförallt reser vi mer, men valet av transportmedel förändras också. Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Sifo gjort på uppdrag av Transportföretagen. Enligt undersökningen är bilen en nödvändighet för att svenskarna ska kunna fira semester.

Hälften av alla svenskar äger, hyr eller lånar ett sommarboende under sommaren. Särskilt barnfamiljer särskiljer sig som sommarstugevänliga. Vi är måna om att framhålla att alla transportslag behövs men när det är dags för semester väljer de flesta, hela 90 procent, bilen som transportmedel för att ta sig till sina sommarboenden. Väl på plats är det också främst bilen som transporterar semesterfirarna till och från badplatser och andra nöjen.

  • Eftersom många sommarboenden ligger på avskild ort är de svåra att ta sig till med kollektivtrafiken. Bilen ger ett ordentligt lastutrymme och är ett relativt smidigt transportmedel, inte minst för barnfamiljer, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Undersökningen visar även att svenskarna överlag transporterar sig mer under sommaren än under vintern. Det märks inte bara på den ökade biltrafiken, utan fler åker även flyg, båt och använder cykeln i större utsträckning. Däremot stagnerar användandet av busstrafiken då nära en tredjedel inte åker buss alls under sommaren. Busstrafikens högsäsong är istället vardagar under vinterhalvåret i samband med transport till och från arbete och lärosäten. Tågtrafiken påverkas inte märkbart av årstidsförändringar, 60 procent svarar att man kommer att åka tåg lika ofta under sommaren som under övriga året.

Att bilen är en nödvändighet för många under semestern innebär stora utmaningar för omställningen till en miljömässigt hållbar transportsektor. Laddstationer, biobränslen och alternativa drivmedel måste göras tillgängliga på bred front utanför storstäderna. Detta bör uppmuntras enligt Transportföretagen.

  • Samhället behöver bereda mark och inrätta den infrastruktur som krävs även ute på landsbygden. Exempelvis genom att skapa fler laddstationer på semesterattraktiva orter som Gotland, Skåne och Bohuslän. Annars riskerar vi att stagnera i vårt förändringsarbete mot en mer hållbar transportsektor, säger Mattias Dahl

Ladda ner rapporten här

För mer information kontakta Ebba Fredin, Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se