Dags att bygga Östra Länken


Med en klar majoritet för de partier som tydligt tagit ställning för att komplettera en ringled för Stockholm är det dags att påbörja byggandet av Östra Länken.

Flera partier (M, C, Kd, L, SD) tog före valet tydlig ställning för att Östra Länken skulle byggas så Stockholm får en komplett ringled. Vi kan nu konstatera att dessa partier tillsammans fick majoritet i alla de val som är viktiga för att projektet snabbt ska kunna återupptas. Det gäller bl a riksdagen, Stockholms landsting samt Stockholms, Värmdös och Nackas kommuner. Även Socialdemokraterna får i praktiken sägas ha uttryckt en positiv inställning till bygget även om de av hänsyn till sina dåvarande samarbetspartners var tvungna att uttrycka sig försiktigt.

Det självklara behovet av en ringled i en växande stad av Stockholms storlek måste nu leda till att bygget omgående återupptas. Oavsett regering bör nu Trafikverket få direktiv om att återuppta projekteringen. Vad gäller frågan om kommunal medfinansiering som försenat projektet kraftigt kan det ifrågasättas om det är relevant för detta projekt. I likhet med de flesta andra infrastrukturprojekt kan staten finansiera bygget. Många partier är ju beredda att satsa 300 miljarder statliga kronor på höghastighetståg, så de 18 som Östra Länken kostar kan inte vara omöjligt att hantera – särskilt om tågprojektet inte blir av, vilket allt pekar på i dagsläget. Östra Länken uppvisar dessutom en markant bättre samhällsekonomisk lönsamhet.

Partierna bör nu visa att det som sägs under valrörelsen också gäller efter valet och snarast påbörja färdigställandet av den för Stockholm så nödvändiga ringleden!