Därför måste Östra länken byggas nu!


Stockholm har en kraftig befolkningstillväxt och det byggs många nya bostäder och startas många nya företag. Redan i dag finns framkomlighetsbrister för resande inom regionen och speciellt till och från regionens östra delar. Tillgängligheten är varken tillräcklig i kollektivtrafiksystemet eller i vägtrafiksystemet, och båda systemen är redan idag delvis överbelastade. En ringled runt staden skulle därför ge ökad tillgänglighet inom regionen och bättre möjligheter för regional utveckling.

– En östlig förbindelse ger nyttor över hela regionen, och hela landet. Östlig förbindelse avlastar Stockholms innerstad, vilket innebär att miljön, säkerheten och framkomligheten förbättras för samtliga trafikantgrupper. Eftersom planerings- och byggtiden är lång är det viktigt att projektet inte försenas. Därför kommer Transportföretagen att verka för att Östra länken byggs, säger Ulf Perbo chef näringspolitik.

En stor del av trafiken som idag passerar innerstaden har inte city som målpunkt för resan. Norra länken har nyligen invigts och sedan tidigare finns Södra länken och Essingeleden (Västra länken). Nu fattas bara Östra länken för att Stockholm i likhet med andra motsvarande städer ska ha en riktig ringled!

 

Bakgrund: I dag finns få förbindelser över det så kallade Saltsjö-Mälarsnittet, så som Essingeleden och Stockholms stads innerstadsbroar. Några av de kommuner som får direkta nyttor är östra delen av Stockholm samt Nacka och Värmdö. Kommuner som får stora indirekta nyttor till följd av att systemet avlastas är bland annat västra delen av Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Sollentuna och Järfälla.