De flesta vill att Östra länken byggs


Meningen med nya vägar är den nytta de skapar för de resande, skriver Transportföretagen i ett debattsvar till Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen.

Artikeln publicerades i Nacka Värmdöposten den 11 april

Åtta av tio Nacka/Värmdöbor vill att Östra länken byggs enligt en undersökning Transportföretagen har låtit Novus göra. Men Hanna Nilsson och Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka samt Jan Åman från Nacka Miljövårdsråd tror inte på Östra länken (NVP 27 mars). Den leder bara till ökad trafik, hävdar de.

Ett felaktigt argument som ofta används är att det är meningslöst att bygga nya vägar om det blir nya köer. Det är som att säga att det är meningslöst att bygga nya bostäder för om någon flyttar in där så blir det nya bostadsköer. Meningen med bostäder är den nytta de skapar för de boende. Det vill säga fler bostäder skapar mer nytta oavsett om nya hushåll ställer sig i bostadskön. Meningen med nya vägar är den nytta de skapar för de resande. Det vill säga: fler vägar skapar mer nytta, oavsett om nya hushåll ställer sig i bilkön.

60 procent av trafiken i Stockholm är genomfartstrafik, trafik som har sin slutpunkt någon annanstans än i Stockholm. Östra länken skulle bli den sista pusselbiten efter Södra och Norra länken samt förbifarten som krävs för att frigöra Stockholms innerstad från onödig biltrafik och denna sista pusselbit skulle avsevärt förkorta Nacka-Värmdöbornas transporter norrut.

Ja, vi behöver mer kollektivtrafikresande. Östra länken står inte i motsatsförhållande till ökad kollektivtrafik. Tvärtom. Även kollektivtrafiken skulle dra nytta av Östra länken.

Jag tror inte på att begränsa människors resande. Framtidens transporter kommer att i allt större utsträckning ske med fordon som går på biobränslen, el och laddhybrider. Det är utsläppen vi ska jaga, inte resandet. Stockholm behöver Östra länken för att utvecklas. Bygg Östra länken nu. Ingenstans där man byggt en ringled har man ångrat sig.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef,
Transportföretagen