Debatt: Svårt att få rätt personal till sjöfarten


Den svenska sjöfarten växer– men det saknas personal både på manskaps- och befälssidan. Kompetensbristen kan få stora konsekvenser, skriver Mattias Dahl och Caj Luoma, Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades på Svenska Dagbladet den 1 juni

Antalet fartyg som flaggas in i Sverige ökar efter att den svenska handelsflottan mer än halverats de senaste åren. I dagarna nåddes vi av besked från Trafikanalys om att den svenskregistrerade sjöfarten vuxit med 13 fler fartyg eller med 4 procent under 2018. Det är mycket glädjande.

Men samtidigt står sjöfarten inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen då det saknas matroser, motormän och tekniska och nautiska befäl. Enligt vår rapport Tempen på sjöfartsbranschen handlar det om 800 inom en femårsperiod och 4 av 10 av de tillfrågade rederierna upplever svårigheter med att hitta personal med rätt kompetens. Med en successivt växande bransch förväntas behovet öka ytterligare. Näringslivet är helt beroende av väl fungerande sjöfart då 90 procent av all import och export transporteras på sjön.

Flera orsaker spelar även in så som en generationsväxling med pensionsavgångar och ett svikande intresse och söktryck bland ungdomar till sjöfartens yrken och utbildningar. Därför är det viktigt att fler blir intresserade och får kunskap om sjöfarten och att därmed fler väljer en utbildning och karriär inom sjöfarten.

Det minskade intresset har gjort att utbildningsplatser står tomma och att utbildningarna därför skärs ner på. För bara några månader sedan hotades sjöfartsutbildningen i Härnösand om nedläggning. Nu pågår en politisk dialog och vi hoppas på en fortsatt utbildning mot sjöfartens olika yrkesroller.

Först och främst behöver branschen själv nå ut om sjömansyrkena och sprida kunskap både till allmänheten, ungdomar och deras föräldrar. Men även till politiker, skolor och syvare.

Till exempel behöver branschen berätta att sjömansyrkena i dag inte är som de var förr när man var borta hemifrån i långa perioder. I dag är det vanligt med arbetsperioder på två veckor vilket ger möjligheten att leva som vilken modern barnfamilj som helst eller att kunna ägna sig åt ett fritidsintresse. Dessutom erbjuder branschen goda karriärmöjligheter, varierade och spännande arbetsuppgifter och möjligheten att få se världen.

En annan viktig aspekt på kompetensutmaningen handlar om utbildningarna. Det är helt avgörande att utbildningarna håller hög kvalitet och att de motsvarar aktuella och framtida behov. Med kvalitetsutbildningar förväntas fler unga och äldre, söka dem och för att branschen ska kunna rekrytera personer med rätt kunskaper är det helt centralt att de säkras och stärks.

En annan viktig åtgärd, är långsiktiga offentliga satsningar. Vi föreslår regionala resurser som både initierar och utvecklar dialogen mellan utbildningsarrangörer, skola och politiken. Vi vill även se fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen, särskilt yrkesvux och yrkeshögskolan.

Många tror att teknikutvecklingen innebär att jobben inom sjöfarten försvinner men vi kan berätta att fartygen behöver bemannas såväl i dag som i framtiden. Som vi ser det kommer det fortsatt finnas ett behov av personal där den tekniska utvecklingen snarast kommer att föra med sig nya spännande jobbmöjligheter.

Nu gäller det att fler upptäcker sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar och att rätt och tillräckliga offentliga satsningar görs så att både vi och godset tryggt kan fortsätta transporteras på havet. För lyckas branschen inte anställa kan hela näringslivet och därmed vår vardag komma att påverkas.

Mattias Dahl
vd Transportföretagen
Caj Luoma
chef kompetensförsörjning Transportföretagen