Det är dags att regeringen förenklar regelverken för företagen


I årets höstbudget skrev regeringen att det är av högsta prioritet att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet. Regeringen poängterade samtidigt hur viktigt det är med en kontinuerlig uppföljning av vad företag ser som tillväxthämmande i lagar och regler – att arbeta för ett så positivt resultat som möjligt. Men det krävs mer än bara fina ord.

Artikeln ”Hög tid för regeringen att förenkla för företag” publicerades den fjärde oktober år 2016 på SVT Opinion. Artikelförfattarna belyser Näringslivets Regelnämnds genomgång av 24 utvalda myndigheters regleringsbrev år 2016. Genomgången visar att det endast är tre myndigheter som har ett uppdrag att förbättra de befintliga regelverk som finns för företag.

Utdrag ur artikeln:  Vi inom näringslivet har redan gjort en stor del av jobbet genom att identifiera de områden och konkreta regelförbättringar som företagen själva upplever skulle ha störst positiv inverkan på deras verksamhet. Det regeringen behöver göra är att visa handlingskraft, ta frågan på allvar, sätta konkreta och mätbara mål för regelförbättringsarbetet samt driva frågan aktivt…”.

Om svenska företag ska ges förutsättningar för att kunna växa och utvecklas, jag då krävs med än bara fina ord.

Läs hela artikeln