”Det blir allt lättare att flyga klimatvänligt”


Det går att flyga klimatvänligt. Resenärer kan minska utsläppen genom att välja flygbolag med nyare plan och direktförbindelser. Dessutom blir det allt lättare att klimatkompensera, skriver Fredrik Kämpfe på branschorganisationen Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades på DN Åsikt den 16 maj

Flyget gör det möjligt att leva och driva företag i hela landet. För många människor som har behov av att resa är det just flyget som får livspusslet att fungera.
Samtidigt är det ingen nyhet varken för oss eller för allmänheten att flyget, precis som andra industrier, släpper ut koldioxid. Flyget tar därför sitt ansvar och ställer om.
Under 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står i dag för bara cirka två procent av världens koldioxidutsläpp. Inrikesflyget står för knappt en procent av Sveriges totala utsläpp.

Samtidigt ingår flyget som enda trafikslag i EU:s handel med utsläppsrätter. Enligt FN:s luftfartsorganisation ICAO ska flygets globala tillväxt vara klimatneutral från 2020.
I Sverige går vi före. Branschen har tagit fram en färdplan inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” med målsättningen om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 samtidigt som flyg som startar i landet ska vara fossilfria 2045.

Om vi satsar rätt kommer biobränsle, el- och hybriddrift samt nya innovativa framdrivningstekniker ge oss ett fossilfritt flyg. 2018 var svenska flygbolags utsläpp i EU:s utsläppsrättssystem 4 procent lägre än föregående år, enligt Naturvårdsverket.

Transportstyrelsen beräknar att flygets nettoutsläpp av koldioxid ska vara närmare 13 procent lägre 2025 jämfört med 2017, trots ökad trafik. Men vi kan göra ännu mer.
Alla ska kunna flyga i tjänsten, till släkten eller till en efterlängtad semester, med gott samvete. Oavsett destination är varje resa unik och ska göras så effektiv och grön som möjligt.

Resan mot framtiden har börjat men för att främja utvecklingen presenterar vi här fem punkter för ett mer hållbart resande:

1. Välj färdmedel utifrån resans syfte och tidsåtgång. Resor är olika och färdmedel bör därför väljas utifrån en samlad bedömning av flera faktorer såsom resans syfte, tidsåtgång och miljöpåverkan.

Det måste även bli enklare att kombinera olika trafikslag. Vi bör ha ett helhetsperspektiv över den totala effekten av våra val som belastar klimatet på olika sätt. En flygresa kan till exempel vara ett klimatsmart val jämfört med andra tillgängliga transportalternativ.

2. Flyg rakaste vägen. Det ger kortast restid och lägre utsläpp. Fler direktförbindelser, särskilt interkontinentala, är betydelsefulla för näringsliv och besöksnäring i dagens globaliserade värld.

3. Välj flygbolag med omtanke. Varje resa ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Flyg därför med bolag som har moderna flygplan med de lägsta utsläppen och en besättning som har justa arbetsvillkor.

Ett nytt flygplan drar 15 till 20 procent mindre bränsle än föregående generation. En stor del av inrikesflyget sker med nya propellerflygplan som flyger på lägre höjd utan så kallad höghöjdseffekt. Utsläppet av koldioxid vid en inrikesresa är jämförbart med att åka miljöbil mellan orterna. Med biobränsle blir klimatavtrycket dessutom ännu lägre.

4. Klimatkompensera flygresan. Utsläpp från resan kompenseras därmed genom minskade utsläpp globalt. Den kompensation som svenska flygbolag erbjuder certifieras alltid av en fristående organisation. Allt oftare ingår full klimatkompensation i biljettpriset.

5. Flyg med biobränsle i tanken. Det är möjligt att ersätta fossilt bränsle med hållbart förnybart biobränsle som drastiskt minskar utsläppen. Tillgången är dock begränsad och produktionen måste därför öka.

Enbart restavfallet från svenskt skogsbruk kan enligt forskare försörja inrikesflyget med biobränsle utan att mer skog behöver avverkas. Transportföretagen har därför välkomnat Maria Wetterstrands utredning om ökad användning av biobränsle för flyget som överlämnades till regeringen.

Redan i dag går det i Sverige att betala för att flyga på 100 procent biobränsle. Allt fler företag går före och tecknar nu gröna företagsavtal för sina tjänsteresor.

För att nå våra högt uppställda mål måste branschen, politiken och resenärerna tillsammans nu dra åt samma håll. Att erbjuda hållbara resor är nödvändigt för framtiden samtidigt som det stärker vår långsiktiga konkurrenskraft.

Ett hållbart flyg är en grundläggande förutsättning för vår egen framtid. För att hela Sverige ska leva, för att vi ska nå omvärlden och för att vi även i framtiden ska få vårt livspussel att gå ihop.

Fredrik Kämpfe