Det offentliga måste satsa på grönt flyg


Staten måste ta sitt ansvar för att driva på utvecklingen av ett hållbart, konkurrenskraftigt och grönt svenskt flyg. Låt det offentliga flyga med flygbolag som har svenska kollektivtal och med flygplan som har biobränsle i tanken, skriver Fredrik Kämpfe, branschchef vid Transportföretagen Flyg.

Debattartikeln publicerades i Expressen/Kvällsposten den 3 mars

För ett land i utkanten av Europa utgör flyget en viktig del av Sveriges nätverk av effektiva transporter. Det gäller inte minst för Skåne som förbinds med resten av landet via regionala flygplatser, och med kontinenten via exempelvis Malmö Airport och Kastrup. Inrikesflyget står i dag för cirka en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och ungefär tre procent av transportsektorns utsläpp. Samtidigt som flyget jobbar hårt för att ytterligare minska sin miljöpåverkan, höjs nu röster i debatten om att politiker ska avstå från att resa med flyg.

Vägen till ett hållbart samhälle innebär självklart svåra val men att sluta resa och flyga är inte ett av dem.

Våra politiker och tjänstepersoner måste kunna resa för att utföra sitt viktiga arbete, för att möta människor ute i landet och för att ta landet med sig tillbaka till Skåne. Flyget gör det möjligt. Hur mycket vi än vill kan inte andra trafikslag erbjuda samma möjligheter att göra den där viktiga resan snabbt och effektivt, kanske över en dag. I stället för förbud behöver vi tänka till kring hur vi reser.

Oavsett om resan går från Malmö till Stockholm, Bryssel eller New York bör färdmedel väljas utifrån en samlad bedömning av många faktorer såsom resans syfte, tidsåtgång och miljöpåverkan. Som skattebetalare anser vi att politiker och tjänstepersoner ska utföra sitt arbete på det mest effektiva sättet – och självklart med miljöpåverkan i åtanke. Låt därför trafikslagen komplettera varandra i stället för att ställas mot varandra.

Vi menar att staten måste ta sitt ansvar för att driva på utvecklingen av ett hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg. Politiken formulerar gärna nya krav men det offentliga borde också visa vägen som en hållbar transportköpare. I januariavtalet har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag om ökad inblandning av biodrivmedel i flygbränsle. Men det finns inget som hindrar staten från att redan i dag köpa flygbiljetter med 100 procent biobränsle hos svenska flygbolag – något som drastiskt sänker utsläppen av koldioxid.

En stor del av det svenska inrikesflyget sker dessutom med mindre flygplan som flyger på lägre höjd utan så kallade höghöjdseffekter. Att betala mellanskillnaden för biobränsle och ingå gröna företagsavtal med flyget borde vara normen för alla tjänstereseköpare för att snabba på utvecklingen. Det sänder däremot en märklig signal om de som stiftar lagarna ställer krav på hållbara transporter utan att de själva är beredda att betala för dem.

Självklart måste våra politiker och tjänstepersoner resa och flyga när det är nödvändigt. Den nya regeringen har exempelvis som ambition att inga nya myndigheter ska etableras i Stockholm under mandatperioden. Att en statlig närvaro säkras i hela landet är positivt, men det gör också att resebehovet ökar. Många viktiga beslut fattas i dag på EU-nivå och det finns 40 EU-myndigheter spridda över hela Europa. Dit måste tjänstepersoner kunna resa för att delta i arbetet. Globaliseringen ställer ytterligare krav på resor långt utanför vår traditionella hemmamarknad. Vill man påverka världen måste man ha möjlighet att resa till den.

Det är skillnad på flyg och flyg. Runt hälften av alla inrikes flygresor är tjänsteresor som arbetsgivaren betalar för. Inrikesflyget står redo för en grön omställning. Låt politiken flyga på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt med flygbolag som har svenska kollektivtal och med flygplan som har biobränsle i tanken. Om stat, kommuner och landsting utmanar näringslivet att köpa hållbara transporter, då snabbar vi på omställningen mot ett grönt flyg. Flyget, liksom andra branscher, skruvar hela tiden upp sina klimatambitioner och vill ha mer biobränsle samt en snabbare innovationstakt för att ta fram ny teknik. Här är det avgörande att det offentliga hjälper i stället för stjälper. Den verkliga klimatutmaningen är att göra två saker samtidigt: Minska utsläppen men utan att begränsa resandet.
Fredrik Kämpfe
Branschchef Transportföretagen Flyg