Elflyg kan bli verklighet


Idag finns Transportföretagen på plats när färdplanen för elflygsprojektet ELISE lanseras vid Chalmers tekniska universitet i Göteborg. ELISE står för Electric Aviation in Sweden (Elektrisk lufttransport i Sverige), ett arbete som forskaren Anders Forslund leder.

Som de flesta andra industrier står flyget för en del av de globala utsläppen av koldioxid. Eftersom flyget ökar över hela världen måste flyget, precis som andra industrier, begränsa sin klimatpåverkan. Utvecklingen av el- och hybridflygplan har nu tagit rejäl fart på många håll och ett ”elflygsrace” har börjat. El- och hybridflygplan har en mycket stor potential att kraftigt begränsa globala flygets koldioxidutsläpp och börjar tillsammans med bioflygbränsle, ytterligare effektiviseringar för befintlig teknik, rakare flygvägar bli en självklar del av flygets väg mot en renare framtid.

Chalmers tekniska högskola, Luftfartsverket QRTECH och RISE ska nu tillsammans med flygindustrin och andra aktörer (bla högskolorna KTH, Linköping, Uppsala, Luleå, samt privata aktörer som GKN, SAAB, ABTERY, Elitkomposit) samarbeta i ett projekt för att ta fram en plan för utveckling av elektriska flygplan i Sverige.

Tanken är att elektriskt flyg i framtiden ska kunna användas på kortare och medeldistanser och på sikt bidra starkt till minskade koldioxidutsläpp, men också till minskat buller och andra utsläpp.

Anders Forslund presenterar idag den Roadmap för hur man kan använda tekniken i Sverige. – Det är viktigt att förstå att elektriskt flyg inte är som vanliga flygplan med en annan motor. Det är en helt ny typ av transportmedel. Det är heller inte intressant att bara sätta in batterier i befintliga flyg. Snarare är det så att om man skulle börja med att försöka ersätta traditionella flyg skulle man missa konkurrensfördelarna med den nya tekniken.

Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen, menar att Sverige genom ELISE projektet har en unik möjlighet att inte bara vara med i utvecklingen utan ta täten med att ta fram nästa generations rena och tysta flygplan. Sverige har en mycket stark industri, stort tekniskt kunnande och en flygindustritradition som gör att elflyg skulle kunna bli Sveriges nästa stora industriprojekt, säger Fredrik. Det absolut bästa sättet för ett litet land som Sverige med stora ambitioner på klimatområdet att verkligen göra skillnad är att vara ledande i utvecklingen av grön teknik som exporteras och hjälper hela världen att ställa om. Om ELISE industrialiseras har vi mycket goda möjligheter att göra just det.

Vi har en stark flygindustri i Sverige och en gång i tiden så utvecklades flyget som svar på ett yttre hot. I dag är hotet klimatförändringarna och vi bör svara med elflyg, säger Chalmersforskaren Anders Forslund, projektledare för Elise (Elektrisk lufttransport i Sverige).