En hållbar omställning


Den svenska transportbranschen står sedan länge i framkant i omställningen till världens mest hållbara transportflotta. För att lyckas krävs en samsyn mellan bransch och politiker likväl som kapital och konsumenter.

Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska transportnäringen ser den gröna omställningen som både möjlig och nödvändig. Utmaningen ligger i att vara ledande på ett hållbart ansvarsarbete och samtidigt säkra jobbtillfällen, den levande landsbygden och ett välfungerande näringsliv.
Det finns en samsyn bland samtliga inblandade aktörer om att Sverige har förutsättningar för att driva den här utvecklingen enligt Mattias Dahl, VD på Transportföretagen. Men orosmoln hägrar vid horisonten, i form av politiska beslut av kortsiktig karaktär snarare än realistiska framtidsscenarios.

Läs mer