”En ovärdig debatt om flyget”


Just nu är opinionen kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett kraftigt motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.

Artikeln publicerades på Svenskt Näringslivs webbplats 29 mars 2018

På söndag, den 1 april, införs flygskatten i Sverige. Det innebär att alla flygresor som utgår från Sverige, inrikes och utrikes, blir 60, 250 eller 400 kronor dyrare. Det är en skatt som flygbranschen men även miljödebattörer som Fores vd Mattias Goldmann har kritiserat hårt, främst för att den inte tar sig an det som den säger sig påverka, flygets miljöpåverkan.

– Det är en provocerande skatt, främst för att den är kvantitativ och slår rakt över mot flygbolagen vare sig de har moderna, bränsleeffektiva flygplan eller flyger gamla maskiner med helt andra utsläpp. Men den saknar också konsekvensanalys: vad kommer att hända med våra flygbolag, våra regionala flygplatser, tillgängligheten till Sverige och i förlängningen av det, vår konkurrenskraft?

Det frågar Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen som tillstår att det funnits en försiktighet från branschen att ta den debatt som har förts kring flyget den senaste tiden. Det har gett utrymme för ett fritt tyckande och en allt mer högljudd diskussion där konkreta fakta spelat mindre roll. Fredrik Kämpfe, nytillträdd branschchef på Svenska Flygbranschen är inne på samma spår:

– Det sägs att flyget inte bär sina kostnader vilket är direkt felaktigt. Flygbolagen bekostar stora delar av infrastrukturen på landets flygplatser med sina avgifter. I fortsättningen ska vi bli tydligare med vad flyget står för och bidrar med, säger han.

Varken Mattias Dahl eller Fredrik Kämpfe vill spekulera i vilken effekt som skatten kommer att få på flyget i Sverige. Visserligen har både Norwegian och SAS flaggat för att det kan påverka antalet nya linjer till och från Sverige och även minska antalet flygningar på mindre inrikeslinjer. Regeringen har också, för säkerhets skull, anslagit 100 miljoner i ”räddningspengar” till de mindre flygplatser i främst norra Sverige som kan få problem om flygtrafiken sviker.

– Flygbranschen har ingenting emot tuffa krav kring hållbarhet och miljöpåverkan. Tvärt om faktiskt. Flygindustrin har under lång tid utvecklat ny teknik som gradvis lett till stora miljövinster. Flyget har minskat bränsleförbrukningen med 80% sedan 60-talet och utsläppen per person-km minskade med nära 37% mellan 1990-2014. Det är siffror som entydigt visar flygets vilja och kraft att hantera frågan med egna initiativ. Globalt har man enats om att flyget 2050 ska ha halverat utsläppen jämfört med 2005 års nivå och inom EU ingår flyget redan i systemet med utsläppsrätter, säger Mattias Dahl och fortsätter:

– Jag är övertygad om att en betydligt mer effektiv väg hade varit att ta upp diskussionen med oss om till exempel differentierade avgifter för utsläpp. Det har man i Norge vilket inspirerar flygbolagen till att satsa på ny teknik, allt från moderna flygplan till biobränsle och eldrift.

I dagsläget har flygbranschen tagit flera egna initiativ till en minskad miljöpåverkan. Flygbolaget BRA moderniserade nyligen hala den propellerdrivna flygplansflottan och sänkte i ett steg utsläppen med 30 procent. BRA är även som första flygbolag med i regeringsalternativet Fossilfritt Sverige.

– Sedan 2015 har vi arbetat med mål att bland annat halvera utsläppen från våra flygningar fram till 2025. Vi arbetar också mot målet att ha ett fossilfritt flyg år 2030, säger Anna Soltorp, Hållbarhetschef hos BRA.

Likande insatser sker hos ett flertal av de flygbolag som opererar i Sverige och bland annat regelbundet tankar bioflygbränsle på de flygplatser där det finns tillgängligt. På ett mer övergripande plan arbetar branschorganisationen Svenskt Flyg på att sammanställa en handlingsplan, Färdplan för fossilfritt flyg. Den ska visa hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

– Vi skulle också kunna påverka flygvägar och inleda ett nordiskt samarbete kring elflyg och produktion av bioflygbränsle, bara för att ta två exempel. Men det kräver att regeringen är med och jagar på arbetet i olika internationella organ istället för att bestraffa oss med skatter som inte ger någon effekt.

– Ge oss en morot, invitera oss till konstruktiva samtal om det som vi faktiskt kan bäst, flyget. Men om vi enbart reduceras till miljömässiga syndabockar blir det en ovärdig debatt om flyget, säger Mattias Dahl.