Ersättningar för id-kontroller


I januari 2016 infördes en ny lag som innebar att transportföretag inom buss, tåg och färjor fick skyldighet att kontrollera att deras resenärer över Öresund har giltigt id. Exakt vad som var giltigt id och hur kontrollerna ska utföras gavs ingen vägledning om i lagen. De Transportföretag som hade resenärer ombord utan giltigt id kan få sanktionsavgift på 50 000kr och förare kan få böter eller fängelsestraff för människosmuggling.

Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna och Svensk Sjöfart har protesterat kraftfullt och krävt ändring av lagen och ersättning för företagens ökade kostnader för id-kontroller. Nu har regeringen delvis tillmötesgått branschen – Transportföretagen får viss ersättning för sina kostnader.

– Vi är glada över att regeringen lyssnat på branschens argument för ersättning till de företag som utfört id-kontroller vid Öresund. Nu ska vi utvärdera vad beslutet ger och stödja våra medlemsföretag i deras ansökningar.

Samtidigt vill vi understryka att vår grundläggande kritik kvarstår – att utföra id-kontroller är en uppgift för statliga myndigheter som Polis och Tullverket.

Inte en arbetsuppgift för en bussförare utan relevant utbildning och befogenhet, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Läs mer här