Ett steg närmare det transportsmarta samhället


Samtidigt som transporterna har ökat har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken i Sverige sjunkit kraftigt. Det visar ny statistik från SCB för 2016.

Tabell SCB statistik utsläpp

Transportföretagen jobbar aktivt för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen. Det är viktigt att företagen ges utrymme att kunna satsa på innovationer och klimatsmarta lösningar.

Beskedet om minskade utsläpp från vägtrafiken är ett glädjebesked, det visar på ett steg i rätt riktning.

”Det är en mycket glädjande utveckling att Sverige klarar att både minska utsläppen samtidigt som fler transporter kör på vägarna. Nu gäller det att fortsätta med såväl energieffektivisering, elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Statistiken visar minskade utsläpp med -3.3 procent för personbilar, -7.6 procent för bussar och -11.2 procent för lastbilar. Den sammanlagda minskningen för vägtrafiken totalt landar på -5.5 procent.