Extraskatt stjäl jobb och bestraffar landsbygden


Regeringens extraskatter på hantverksbilar måste stoppas. Det försämrade ROT-avdraget har redan lett till ökade konkurser och färre jobb. Att ovanpå detta införa extra höga skatter som drabbar just hantverkares bilar är orimligt och fel.

Det så kallade bonus-malus-system som regeringen vill införa ska förutom personbilar omfatta även lätta lastbilar och bussar (upp till 3,5 ton). I systemet för att räkna ut hur stora straffskatter (malus) som bilar med låg energieffektivitet och därmed höga utsläpp ska betala tas ingen hänsyn till vilken transportnytta fordonet kan utföra. Små personbilar jämförs med stora hantverks- och distributionsbilar. Lätta lastbilar får därmed betala höga straffskatter även när fordonen är det mest energieffektiva transportsättet.

Alternativet för en vanlig snickare skulle vara att köra fram och tillbaka flera gånger med en liten bil med material och verktyg. Samma öde drabbar familjer som har behov av en familjebuss eller en stor kombi för att få plats med barnen och barnvagnen. De får betala höga straffskatter för detta trots att utsläppen per passagerare är mycket låga. Små personbilar med få sittplatser jämförs med minibussar med nio sittplatser. En bränslesnål familjebuss som VW Sharan får mer än fördubblad fordonsskatt till 5000 kronor per år.

Det är uppenbart orimligt att man inte tar hänsyn till fordonens transportnytta. Det kommer att slå mot många branscher som är beroende av små lastbilar och leda till färre jobb. En vanlig hantverkarbil som VW Transporter får fördubblad fordonsskatt till 9000 kronor per år.

Vi anser att förslaget bör ändras, till exempel genom att använda EU:s gränsvärde för lätta lastbilar och EU:s system för att ta hänsyn till fordonens transportkapacitet. Att vara hantverkare, ha barn eller bo på landsbygden är inget som staten ska bestraffa med särskilda skatter.

Ulf Perbo Näringspolitisk chef Transportföretagen