Fel av regeringen att straffbeskatta elbussen


Elbussar beläggs med straffskatt medan exempelvis all spårbunden kollektivtrafik som tunnelbana och pendeltåg undantas. Detta blir inte bara en hämsko mot utvecklingen av busstrafiken, utan också ett krokben på de initiativ som tagits för att göra busstrafiken eldriven och fossilfri.

Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag skriver tillsammans med Kristoffer Tamsons (M) och Ulrika Frick (MP) debatt på Dagens Samhälle om hur regeringen straffbeskattar de elbussen.

”Detta trots att kollektivtrafik på spår helt slipper elskatten. Vi har viljan att ställa om för klimatet och folkhälsan – har regeringen viljan att ge rätt styrmedel?”

Läs artikeln på Dagens Samhälle här

Anna Grönlund har en hälsning till miljöminister Karolina Skog, se här.