Flygbranschen anmäler uppmärksammad artikel i DN


I en unik åtgärd går tre flygbranschaktörer samman och anmäler en artikel i Dagens Nyheter där endast Naturskyddsföreningen får komma till tals och som innehåller en rad allvarliga fel. Men flygnäringen bjuder också in DN och Naturskyddsföreningen i hopp om att skapa bättre förståelse för flygets omfattande miljöarbete.

I en stor artikel i Dagens Nyheter den 5 maj ”Dyrare att flyga – för klimatets skull” ställer DN frågor om flygets utsläpp men låter bara Naturskyddsföreningen svara. Artikeln innehåller många felaktiga påståenden och har skapat reaktioner och ilska från många i branschen.

Den här typen av påståenden fyller tyvärr numera debatten och nyhetsförmedlingen. Flygbranschen försöker bemöta felaktiga artiklar och påståenden men har svårt att besvara alla enskilda artiklar och inlägg. Dessutom har ledande nyhetsmedia vid flertalet tillfällen nekat flygbranschen möjligheten att svara på påhopp. Denna gång var dock överträdelserna så stora att föreningen Svenskt Flyg, Svenska Flygbranschen och Svenska Regionala Flygplatser gemensamt har valt att anmäla artikeln.

Det är en smått unik åtgärd som våra tre organisationer nu gör. Men samtidigt formulerar vi anmälan också som ett Öppet brev, som också riktar sig till Dagens Nyheter som skrev artikeln och till Naturskyddsföreningen som gjorde påståendena.

Vi manar dem till eftertänksamhet och balans i debatten. Just dessa två är inte ensamma om alla överdrifter och felaktigheter i kritiken mot flyget, det finns andra aktörer som argumenterar på ett liknade sätt. Likaså att andra medier också följer trenden och ger utrymme för liknande argument.

Flygbranschen bjuder in att följa vårt miljöarbete

Mot denna bakgrund bjuder vi i brevet även in media och miljöorganisationer att följa det ofta världsledande arbetet för klimatomställningen som bedrivs på våra flygplatser, hos våra flygbolag eller inom flygindustrin.

Med anmälan och det öppna brevet (läs här) hoppas vi i flygbranschen att vi kan få till en mer balanserad och saklig debatt. Vi har alla ett uppdrag att förse beslutsfattare men också våra medborgare med saklig och korrekt fakta.

Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen

fredrik.kampfe@transportforetagen.se