Fokusera på vad bussen släpper ut, inte vad som hälls i tanken


”Smarta krav i upphandlingar av kollektivtrafik ger resenärerna ökat utbud, utan att kollektivtrafikens kostnader stiger ännu mer. Nycken är att ställa funktionella krav, det vill säga krav som talar om vad man vill ha men inte hur det ska lösas.” Det menar Anna Grönlund, branschchef och vice VD för Sveriges Bussföretag.

I debattartikeln ”Fokusera på vad bussen släpper ut” som publicerades den 26 oktober i Skånska Dagbladet, menar Anna Grönlund att Sveriges Bussföretag vill uppmana upphandlande myndigheter att följa den samlade, nationella kollektivtrafikbranschens rekommendationer för miljökrav och fordonskrav;

”I stället för att tala om vad som ska hällas i tanken ska upphandlade myndigheter ställa krav på vad som kommer ut ur avgasröret. Då kan de företag som kör trafik välja den teknik som passar bäst och ger mest kollektivtrafik för pengarna…”, skriver Anna Grönlund.

Läs hela artikeln