Förslaget om bonus-malus enbart malus för bilisterna


Transportföretagen vänder sig emot regeringens förslag om ett bonus-malus system. Förslagets syfte om att öka antalet miljöanpassade fordon är gott, men saknar balans och slår i sin nuvarande form mot samtliga bilister.

Regeringens förslag om ett bonus-malus-system som är planerat att gå i drift i juli 2018 kommer resultera i att nästan alla bilägare kommer få en förhöjd fordonsskatt. Svenska bilister är överbeskattade redan idag genom den indexering av drivmedelsskatterna som har införts. Med ett maluspåslag ökar beskattningen ytterligare.
Transportföretagen anser att en större konsekvensanalys av förslaget behöver göras innan ett införande kan bli möjligt.