Förvandla förslag till mål


Den 1 juli öppnas delar av vägnätet upp för en ny bärighetsklass, BK 4, och därmed för tyngre lastbilar, upp till 74 ton, istället för dagens 64 ton.

I detta första skede omfattas endast cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet och Trafikverkets vision är att upplåta hela dagens BK1- vägnät (den ”tyngsta” vägklassen idag) för BK4 i framtiden.

”De ska inte kalla det en vision, en vision är något man eftersträvar men aldrig tror att man når. Jag vill att Trafikverket har det som mål”, säger Maria Lindh, branschchef på Transportföretagen.

Det är ett mycket försiktigt första steg som Trafikverket nu tar men Maria Lindh  tycker att takten borde öka.

”I slutet av investeringsplanens period, 2029, kommer knappt hälften av vägnätet omfattas av BK4. Det är för långsamt. Vi borde lära av Finland där man gick mycket snabbare fram när de öppnade upp för tyngre lastbilar 2013.”

Tyngre lastbilar medger högre transporteffektivitet, då varje lastbil kan transportera mer gods. Men för att åkerierna ska investera i tyngre lastbilar krävs det att BK4 vägnätet är tillräckligt utbyggt för att det ska löna sig.

Forskning visar att de största samhällsekonomiska och miljömässiga vinsterna uppnås om även längre lastbilsekipage tillåts, upp till 34 meter.  De klimatmässiga fördelarna med längre lastbilsekipage har även Fossilfritt Sverige ställt sig bakom.

”Det här är ett steg i rätt riktning, men det bör kompletteras med längre lastbilar avslutar Maria Lindh. Det vinner både samhällsekonomin och klimatet på.”