Funderar du på hur Brexit kommer att påverka ditt företag?


Transportföretagen har gjort en sammanställning av Kommerskollegiums analys som gjorts på uppdrag av regeringen.

Uppdraget består i att

  1. Utifrån tillgänglig statistik identifiera vilka sektorer i handeln med varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien som är särskilt viktiga för svensk ekonomi, och för svensk sysselsättning.
  2. Kollegiet ska sedan, utifrån svenska intressen, identifiera ett antal sektorer för fördjupad analys. Den fördjupade analysen ska behandla hur ett framtida handelsavtal kan påverka handeln inom viktiga sektorer och om det finns befintliga tekniska lösningar i andra EU-avtal eller andra lösningar som kan vara önskvärda för respektive sektor.

Transportföretagens sammanställning av Kommerskollegiums analys finns att läsa här.