Glädjande besked för 74 tons lastbilar


Idag fattade regeringen beslut som innebär att Trafikverket kan bestämma på vilka vägar 74 tons lastbilar ska få köra.

Den 1 juli 2017 infördes en lagändring om en ny bärighetsklass för vägar, BK4. I dag fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen som ger Trafikverket möjlighet att påbörja arbetet med att avgöra vilka vägar som är lämpliga att öppna för 74 tons lastbilar.

”Äntligen, beskedet var efterlängtat. 74 tons lastbilar innebär förutsättningar för ännu högre transporteffektivitet då varje lastbil kan transportera mera, säger Maria Lindh, på Transportföretagen.

”Nu hoppas vi att nästa steg blir att också tillåta längre lastbilar, det innebär ännu större klimatnytta”, avslutar Maria Lindh.