Glöm inte kilometerskatten


Vi välkomnar Alliansens strid mot regeringens skadliga skatteförslag, däribland flygskatten, men Transportföretagen ser även att kilometerskatten omfattas.

Ovanpå världens snart högsta dieselskatt ska läggas en kilometerskatt för lastbilstransporter. Att i ett land som har ovanligt långa transportavstånd för hushåll och företag lägga en extra hög skatt på avstånd är naturligtvis att leka med elden utifrån mål om att hela Sverige ska leva.

Protesterna har varit mycket kraftiga från skogsindustrin, företagarna i Norrland och de familjer som vill ha en framtid utanför de största städerna.

Samtliga Allianspartier och SD är emot kilometerskatten. Det skulle vara befriande för företag och hushåll runt om i landet om Alliansen snabbt klargör för regeringen att även denna skatt omfattas av oppositionspolitiken.

 

Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen