”Hållbarhetsfrågan är en förutsättning för branschens överlevnad”


Sten Forseke, entreprenör och egenföretagare, sitter i år med i Hållbarhetsprisets jury. Han framhåller att hållbarhet har blivit en nödvändig fråga för företagen inom transportbranschen för att kunna vara lönsamma och han vet att många smarta tekniska lösningar väntar där ute.

Svaret på frågan om Sten Forseke tror på smarta transporter är ganska självklart. Sten vet genom sitt entreprenörskap och nära kontakt med företagen i branschen att många smarta, energieffektiva och utsläppssnåla lösningar redan finns.

”Jag inte bara tror på, jag vet att transporterna kommer att bli smarta. Jag har sett så många smarta lösningar, såväl tekniska- som praktiska processer, som kommer att göra skillnad för transportnäringen och för hela samhället.”

Hållbarhetsfrågan är i dag en av transportnäringens och hela samhällets största och främsta utmaningar. Sten framhåller att den till och med är en förutsättning för företagen inom transportbranschen att kunna vara lönsamma.

”Hållbarhetsfrågan är en förutsättning för branschens överlevnad. Om ett företag bortser från den tappar de kunder och lönsamhet, frågan är så pass viktig och högt prioriterad av oss alla.” 

Att nå hållbarhetsmålet kräver dock en hel del från branschen som att bättre kunna ta till vara på ny teknik och att optimera och effektivisera transporterna.

”Alla stora steg såsom elektrifiering, tar oss en bra bit på vägen, men för att nå målen måste branschen även ta till vara på och utveckla alla de små steg som görs. Exempelvis kan vi effektivisera hur vi kör våra fordon med 15-25 procent. Sedan måste leveransflödena optimeras.”

Att ge företagen goda villkor att kunna satsa på nya lösningar och modeller för energieffektivisering och hållbarhet är en förutsättning anser Sten. Ett medskick och en önskan av den regering som tar vid är att de små företagens insatser ska belönas och uppmärksammas.

”Jag vill att den lilla företagarens egna arbetsinsatser för miljön ska belönas, inte bara köpta insatser. Jag önskar att även små steg ska belönas och uppmärksammas.”

”Ett åkeri med hundra fordon, som köper två elbilar får skatterabatt och medial uppmärksamhet, för en utsläppsminskning som knappt är mätbar medan ett mindre åkeri som optimerar laster, rutter och körstil och minskar utsläppen med 22 procent inte ens får en klapp på axeln.”

 

Fakta om Hållbarhetspriset
Den 14 november delar Transportföretaget ut Hållbarhetspriset 2018. Priset syftar till att uppmärksamma och belöna personer, företag och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald goda exempel kan fler inspireras till att fortsätta arbetet för ett mer hållbart samhälle.
Välkommen!