Hållbarhetspris för ett #transportsmart samhälle


I höst sjösätter Transportföretagen sitt nya Hållbarhetspris, närmare bestämt den 19 oktober. Med denna satsning visar Transportföretagen på positiva exempel på branschens hållbarhetsarbete.

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen ser mycket positivt på branschens miljöarbete.  

”Syftet med priset är framförallt även att uppmuntra företagen att prioritera hållbarhetsfrågan som är en av våra viktigaste frågor just nu. Redan idag sker en massa spännande på våra företag som vi med detta pris vill lyfta fram och synliggöra.” 

Det har under senare år talats om minskade transporter som en lösning på att nå minskade utsläpp och klimatmål, men det går stick i stäv med verkligheten som snarare handlar om ett transportsmart samhälle.  

”Vi tror på och verkar för det transportsmarta samhället. Tyvärr tyngs transportbranschen just nu av pålagda skatter och avgifter som försvårar innovation och teknisk utveckling mot hållbara transporter. Men vi kämpar och arbetar i dialog med politiker och beslutsfattare för förändring som ska göra det möjligt för företagen att fortsätta hitta nya lösningar.” 

Just nu pågår en nomineringsprocess och juryn kommer att presentera årets vinnare under en prisceremoni i Stockholm den 19 oktober. Läs mer