Helikoptrar viktiga för hela samhället


Transportföretagen bjöds i dagarna in att besöka helikopterföretaget Jämtlands Flyg – ett snart sextiofemårigt familjeföretag med helikopterverksamhet och med huvudbasen i Östersund. Företagets verksamhet är bred, inte minst med uppdrag för samhällsnyttan som att släcka sommarens skogsbränder. Men ett antal hinder och utmaningar står i vägen för att kunna utvecklas framgångsrikt.

I vintras fick Jämtlands Flyg en ny vd, Daniel Moverare, som efter kort tid på sin nya tjänst bokstavligen kastades in i lågorna. Sommarens skogsbränder blev en stor men självklar utmaning för företaget med 12 anställda. Semestrar ställdes in och alla ställde upp, för givetvis var det en självklarhet att hjälpa med att släcka eldens lågor för att rädda skogarna.

Företagets chefspilot Micael Jakobsson fick flyga långa dagar i streck och trots den påtagliga hettan och stora påfrestningarna på honom och hans kollegor var det en självklarhet att ställa upp. Då brändernas omfattning var mycket stor sattes även försvaret och utländska resurser in för att bekämpa bränderna. Men det är viktig att notera att Jämtlands Flyg, och de andra privata helikopterföretag som flög över bränderna, hade många fördelar som inte får glömmas och som behöver lyftas fram.

Micael berättade om helikopterföretagens fördelar: framförallt finns de redan på plats ute i skogsregionerna och kan snabbt mobilisera sig för att släcka. Så har de ju stor kännedom om de lokala förhållandena vilket ytterligare ökar effektiviteten. De har även en redan uppbyggd infrastruktur med  tankdepåer i skog och mark samt stor erfarenhet av att flyga i fjällvärlden och över oländig terräng. Till skillnad från försvarets större och tyngre helikoptrar, och utländska brandflygplan, är de mindre lokala helikoptrarna betydligt mera snabbfotade. För att inte tala om billigare.  Och sist men inte minst finns det så klart ett stort personligt och lokalt engagemang hos personalen.

Samtidigt kräver ju sådana här insatser som sommarens bränder stora resurser: helikopterutrustning och utrustning för brandbekämpning är mycket dyr. En önskan är att man från politiskt håll kan ge helikopterföretagen resurser till övningstid och till att ha rätt utrustning till handa.

Daniel Moverare berättade vidare om all annan verksamhet och uppdrag som Jämtlands Flyg bedriver. Närmare 90 procent av deras flygningar sker för att uppfylla samhällsviktiga funktioner. Deras största kund är samerna och rennäringen. Till samhällsnyttan räknas även uppdrag för Sveriges tele- och elförsörjning, miljövård, viltvård, skogsinventering och vattenprover. Nu i höst kommer Jämtlands Flyg till exempel medverka i en större inventering av tusentals svenska sjöar vars vattenprover ska mätas och då Transportföretagen var på besök begav sig en helikopter ut på en femdagars skogsinventering på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen. Vid sidan av dessa samhällsviktiga uppdrag utför man även ett antal uppdrag inom turism- och besöksnäringen såsom jakt, fiske, skidturism, taxiflyg mm. Och ska man bygga något av storlek ute i svårtillgänglig terräng sker lyften dit klart effektivast med helikopter.

För att Jämtlands Flyg och helikopterföretagen effektivt ska kunna bidra till och vara en självklar del av samhällsnyttan, behövs förändringar i regelverken mot mera verklighetsanpassade förutsättningar. De växande regelverken har kommit att bli en stor administrativ utmaning och innebär samtidigt en utmaning i fält att kunna följa då förutsättningarna är och förblir speciella för denna typ av flygverksamhet. Det kan till exempel handla om regler om minimiavstånd för start och landning som är alldeles för väl tilltagna för att passa helikoptrarna i terrängen.

Daniel skulle gärna se en nära dialog mellan helikopterbranschen och berörda myndigheter och beslutsfattare för att kunna utveckla branschens företagsamhet och för att i ännu högre grad kunna bidra till samhällsnyttan.

jamtlandsflyg.se