Hög tid att uppvärdera flyget


Vi har inte råd att ta flyget för givet. Med rätt politik kan vi få ett helt fossilfritt flyg. Men då behöver den positiva utvecklingen lyftas fram mer. Flyget håller samman Sverige och förbinder oss med omvärlden, skriver Fredrik Kämpfe, branschchef flyg inom Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten den 19 augusti

I dag infaller luftfartsdagen, vars syfte är att uppmärksamma flygets utveckling. Flyget är numera ett flitigt debatterat ämne. Sanningen är att flyget håller samman landet och förbinder oss med omvärlden. Få länder är så beroende av goda kommunikationer som Sverige. Men fossilt flygbränsle har en negativ miljö- och klimatpåverkan och hela flygbranschen måste därför ställa om. Vår målsättning är klar: flyget ska bli fossilfritt. Vi ska inte sluta flyga men vi ska flyga med omtanke om miljön.

Oavsett hur mycket vi önskar kan inte andra trafikslag erbjuda samma möjligheter att göra den där viktiga resan snabbt och effektivt, kanske över dagen till Stockholm eller Bryssel. Eftersom varje resa är unik bör färdmedel alltid väljas utifrån en samlad bedömning av många faktorer såsom resans syfte, tidsåtgång och miljöpåverkan. Låt därför trafikslagen komplettera varandra i stället för att ställas mot varandra. Att förlita sig på endast ett trafikslag är inte heller praktiskt vilket vi nyligen upplevt i samband med branden i Hässleholm som drabbade järnvägen.

Vi ser just nu en dämpning av antalet flygpassagerare. Inrikestrafiken har sett den största minskningen sedan svallvågorna av finanskrisen 2008. Årets första sex månader minskade antalet passagerare på Malmö-Sturup med åtta procent. Utvecklingen kan ha många orsaker. Men det är troligt att klimatdebatten, en svag krona eller begynnande lågkonjunktur spelar in.

Kunskapen om det hållbara flyget behöver höjas och vi som bransch har en hemläxa att göra. I stället för att utforma reseriktlinjer som i praktiken förbjuder flyg på bekostnad av den anställdes tid anser vi att till exempel offentlig sektor bör välja ett grönare flyg och aktivt stötta omställningen. Redan i dag är det möjligt att byta ut fossilt bränsle mot hållbart producerat biobränsle. Ett bränslebyte som ger klimatnytta och samtidigt sänder en viktig signal att samhället står bakom ett fossilfritt flyg.

Flyget står på randen till tekniska genombrott som kommer att förändra luftfarten i grunden. Biobränsle och elflyg reducerar klimatbelastningen och samtidigt blir flygplanen alltmer bränsleeffektiva vilket ökar räckvidden. Det öppnar upp för fler direktlinjer, även interkontinentala, från mindre flygplatser.

Successivt minskas flygets utsläpp och snart flyger vi i stort sett fossilfritt på svenskproducerat biobränsle.

Eller kommer du i stället ta elflyget till din destination? Detta sker snabbare än många tror. Som bransch har vi satt upp en målsättning om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och har i en färdplan till regeringen redovisat vilka åtgärder som behövs för att nå dit. Enligt januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess samarbetspartier ska obligatorisk inblandning av biobränsle införas denna mandatperiod. Satsar vi rätt kommer Sydsverige att bli en tillväxtmarknad för den gröna näringen.

I ljuset av den omställning som flyget står inför är passagerarutvecklingen bekymmersam. Hållbarhet kostar och det går inte att ställa om utan konkurrenskraft. Utan underliggande efterfrågan omöjliggörs nämligen nyinvesteringar. Tidigare i år varslade ett flygbolag en tredjedel av sina anställda, varav många arbetar i Skåne. Det har skett helt utan kommentar från regeringen trots att regeringens flygstrategi utlovar bättre förutsättningar för flyget i Sverige.

Är det närheten till Kastrup som gör att utvecklingen inte uppmärksammas mer i Skåne? Öresundsbron och effektiva järnvägsförbindelser gör naturligtvis Köpenhamn till ett bekvämt val för södra Sverige. Men för vardagsresandet, inte minst det tidskritiska inrikesflyget, är Skånes egna flygplatser – Malmö-Sturup, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad viktiga.

Det är hög tid att uppvärdera flyget. Vi har inte längre råd att ta det för givet. Med rätt politik kan vi få ett helt fossilfritt flyg i Sverige som förenar hållbara transporter med god tillgänglighet. Det skulle vara en klok utveckling för hela landet.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen, branschchef flygbranschen