Införandet av en flygskatt är ett slag i luften för miljön


Införandet av flygskatten kommer få betydande konsekvenser för den svenska samhällsekonomin, men skulle endast marginellt minska utsläppen. Frågan måste lösas på en global nivå eftersom det är ett globalt problem.

– Regeringens syfte att minska klimatpåverkan genom flygskatten är ett slag i luften. Siffror visar att utsläppen endast skulle minska med 0,2 procent. Samtidigt får det betydande konsekvenser för svensk ekonomi. Sverige behöver istället fortsätta stimulera teknikutveckling och gemensamt möta klimatutmaningen på en global nivå, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen och Svenska Flygbranschen.

Flygbranschen är mycket angelägna om att ta sitt ansvar för att minska koldioxidutsläppen. Svenska bolag investerar närmare 28 miljarder kronor i nya och effektivare flygplan de närmaste åren. Forskning och utveckling har också bidragit till att utsläppen per passagerarkilometer har minskat med över 70 procent de senaste 40 åren.

– Det är klart att flyget ska bära sina kostnader. Arbetet med att lyfta in flyget i det internationella utsläppsrättssystemet har pågått länge, vilket är betydligt mer effektivt för klimatet globalt. Nationellt kommer flygskatten bara ge en smal, ensidig lösning. Näringslivet i Sverige riskerar inte bara att tappa i exportandelar utan även i kompetens och arbetskraft, säger Mattias Dahl.

Enligt analysföretaget WSP som har beräknat de samhällsekonomiska effekterna av en flygskatt kommer en skattenivå på 110 kronor per inrikesresa och 270 kronor per interkontinentalresa ge allvarliga konsekvenser för Sverige.

– Uppemot 10 000 jobb väntas förvinna och enbart under det första året skulle flygskatten resultera i en svensk BNP-förlust på 5,4 miljarder kronor. Vår flygnäring spelar en viktig roll i den svenska ekonomin på flera sätt – dels som arbetsgivare, men även som möjliggörare för handel, investeringar och turism, säger Mattias Dahl.

– Dessutom har flera länder, som exempelvis Irland och Danmark valt att avveckla flygskatten just för att man såg att skatten inte ledde till önskvärd effekt. Sverige borde titta och se vilka konsekvenser flygskatten fått för andra länder istället för att själva göra samma misstag, säger Mattias Dahl.

Sverige är ett avlångt land med stort avstånd mellan den norra och södra delen. Flyget spelar en unik roll för att möjliggöra att hela Sverige kan leva. Den svenska luftfarten bidrar med 53 miljarder kronor till BNP, 80 000 jobb samt i förlängningen ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen. Som helhet bidrar flygnäringen med 24 miljarder kronor till den svenska statskassan varje år, visar en studie av Oxford Economics.

Om flygskatten i Veckans Affärer 2016-12-02

Läs också om flygskatten på SvD-debatt 2016-12-01