Infrastrukturinvesteringar är nödvändiga för tillväxten


Transportföretagen har låtit ta fram rapporten ”Sveriges underinvestering i infrastruktur och dess effekter på ekonomin”. Rapporten visar ett tydligt samband mellan infrastrukturinvesteringar och samhällets ekonomiska utveckling.

Därför är det viktigt att Sverige kommer ikapp den infrastrukturskuld som har byggts upp framhåller Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Författaren och analytikern, fil.dr Nima Sanandaji har på uppdrag av Transportföretagen sammanställt aktuell forskning om transportinfrastrukturens roll för ekonomin. Rapporten visar ett tydligt samband mellan infrastrukturinvesteringar och samhällets ekonomiska tillväxt.

”Rapporten visar tydligt vikten av investeringar i transportinfrastrukturen och hur det påverkar hela samhället. Därför är det viktigt att Sverige nu kommer ikapp eftersom denna underinvestering skapar konsekvenser för hela samhället”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Eftersom Sverige är en ”kunskapsekonomi”, där kunskapscentra är utspridda med stora geografiska avstånd, är det avgörande att dessa länkas till varandra och med omvärlden genom smidiga resor och transporter.

”Om inte infrastrukturen rustas upp finns det risk att Sverige halkar efter som kunskapsekonomi. Ifall kunskapscentra i större utsträckning fokuseras till ett fåtal storstadsregioner undermineras dessutom visionen av tillväxt som kommer hela Sverige till del”, säger Ulf Perbo.

”En väl utbyggd transporinfrastruktur är avgörande för att hela Sverige ska kunna leva”, avlutar Ulf Perbo.